อสม น่ายกย่อง

อสม. ของหมู่บ้าน ชื่อนางสังเวียน การสมพิษ บ้านเลขที่ 365 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยเป็น อสม.ของหมู่บ้านและดูแลว่าใครเป็นโรคและจะพาไปหาหมอและคอยดูแลคนแก่เป็นอย่างไร และเขาจะตรวจโรคตอนเบื้องต้น ถ้าเป็นโรคยายสังเวียน การสมพิษ ก็จะให้ยาไปรับประทาน ตอนน้ำท่วมพวก อสม.ก็จะเอายาแก้น้ำกัดเท้ามาให้ชาวบ้านและคนในชุมชนและพวกอสม.จะเจาะเลือดเพื่อตรวจดูโรคถ้าเราไปตรวจเราก็จะแก้โรคได้ทันที ถ้าเราไม่ตรวจถ้าเราเป็นโรคเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรและจะแก้ไขโรคนั้นไม่ทันอาจเสียชีวิตได้ และอสม. จะบอกวิธีการป้องกันโรคต่าง ๆ ประจำปี การมี อสม. อยู่ในหมู่บ้านจะทำให้เราแก้ไขโรคนั้น ๆ ได้ทันทีไม่ใช้รอแต่ตรวจโรงพยาบาล เราควรตรวจสุขภาพทุก ๆ อสม. ให้มาตรวจ หรือเราจะตรวจที่โรงพยาบาลก็ได้ถ้าโรงพยาบาลอยู่ไกลก็ควรที่จะไปตรวจที่อสม.

จงเป็นผู้รู้จักตนเอง

จงเป็นผู้รู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง พิจารณาตนเอง สำรวจตนเอง ปรับปรุงแก้ไขตนเอง ชนะอารมณ์ตนเอง ยอมรับความเป็นจริงทั้งหมด รู้จักธรรมชาติอย่างถ่องแท้ ว่าสิ่งทั้งมวลเกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่ามนุษย์ สัตว์ ต้นไม้ สิ่งของต่าง ๆ ตั้งอยู่ได้ชั่วขณะ แล้วเสื่อมโทรมไป พังไป ตายไปในที่สุด บังคับมันไม่ได้ ไม่เป็นไปตามใจเรา เป็นเรื่องธรรมดา ของธรรมชาติทั้งหลาย จงเป็นผู้ตื่น มีสติ รู้สึกตัวอยู่เสมอกับปัจจุบัน ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต มีปัญญาใคร่ครวญให้เห็นความเป็นจริง ให้เห็นการเกิดดับของกาย และใจ (ความรู้สึก – อารมณ์) แล้วปล่อยวางได้ทุกอย่าง ไม่ควรยึดถือทั้งหมด คัดลอกจากหนังสือ สโรชา ฉบับ แด่ผู้บำเพ็ญธรรม

พระพุทธเจ้าแท้ ธรรมแท้ อยู่ที่ใจ

พระพุทธเจ้าแท้ ธรรมแท้ อยู่ที่ใจ พระพุทธเจ้าแท้ ธรรมแท้ อยู่ที่ใจ การอุปฐากใจตัวเอง คือ การอุปฐากพระพุทธเจ้า การเฝ้าดูใจตัวเองด้วยสติปัญญา คือ การเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์อย่างแท้จริง ธรรมะ ท่านสอนให้ดูตัวเอง ระวังตัวเอง จะได้เห็นความบกพร่องของตัวเอง แล้วแก้ไขตัวเองเรื่อย ๆ จนสมบูรณ์ได้ ถ้าทำด้วยความระมัดระวัง ความบกพร่องแม้มีก็ไม่มาก ฉะนั้น สติจึงสำคัญ และมาอันดับหนึ่ง ปัญญามาที่สอง กิเลสนี้มีอยู่ประจำตลอดเวลา และกล่อมสัตว์โลกได้อย่างสนิท ปิดหู ปิดตา ไม่สามรถที่จะทราบว่า มันเป็นภัยได้เลย ความสุขความทุกข์อันแท้จริงอยู่ที่ใจ อย่าพากันตะครุบเงาของกิเลส ศีลเป็นรั้วกันความคะนองทางกายวาจา มีใจเป็นผู้รับผิดชอบในงานและผลงานที่กายวาจา ทำขึ้น (โอวาทธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ข้อคิดในการใช้ชีวิต พระราชดำรัสของในหลวง

ข้อคิดในการใช้ชีวิต พระราชดำรัสของในหลวง 1. อย่าทำลายความหวังของใคร เพราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้ 2. เมื่อมีคนเล่าว่าตัวเขามีส่วนในเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ตาม เราไม่ต้องไปคุยทับ ปล่อยเขาฟุ้งไปตามสบาย 3. รู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบางทีมันก็มาถึงแบบแว่วๆเท่านั้น 4. หยุดอ่านคำอธิบายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งอยู่ริมทางเสียบ้าง 5. จะคิดการใด จงคิดการให้ใหญ่ๆเข้าไว้ แต่เติมความสนุกสนานเข้าไปด้วยเล็กน้อย 6. หัดทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นจนเป็นนิสัย โดยไม่จำเป็นต้องให้เขารับรู้ 7. จำไว้ว่าข่าวทุกชนิดล้วนถูกบิดเบือนมาแล้วทั้งนั้น 8. เวลาเล่นเกมกับเด็กๆ ก็ปล่อยให้แกชนะไปเถิด 9. ใครจะวิจารณ์เราอย่างไรก็ช่าง ไม่ต้องไปเสียเวลาตอบโต้ 10. ให้โอกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่ “สอง” แต่อย่าให้ถึง “สาม” 11. อย่าวิจารณ์นายจ้าง ถ้าทำงานกับเขาแล้วไม่มีความสุข ก็ลาออกซะ 12. ทำตัวให้สบาย อย่าคิดมาก ถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแล้ว อะไรๆ มันก็ไม่ได้สำคัญอย่างที่คิดไว้ทีแรกหรอก 13. ใช้เวลาน้อยๆในการคิดว่า “ใคร” เป็นคนถูก แต่ใช้เวลาให้มากในการคิดว่า “อะไร” คือสิ่งที่ถูก 14. เราไม่ได้ต่อสู้กับ “คนโหดร้าย”…

ธรรมเพื่อความเจริญ 7 ประการ

ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญ สำหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมืองซึ่งประกอบด้วย 1.หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ การประชุมหารือกันนั้น เป็นเรื่องสำคัญยิ่งในทุกหมู่คณะ ทุกสังคม การที่ผู้นำระดับต่างๆ จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ หรือให้สมาชิกของทุกหน่วยงานได้พูดคุยอยู่เสมอๆ เป็นประจำในงานการทุกอย่างนั้น นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก ประการแรก เชื่อว่าเป็นการให้เกียรติแก่สมาชิก เป็นการยอมรับว่า สมาชิกแต่ละคนมีความรู้ มีความสามารถที่จะช่วยหมู่คณะได้ เชื่อว่า เป็นการให้ความสำคัญแก่เขา ทำให้เขาเกิดภูมิใจ เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่เป็นผู้นำที่เอาแต่ใจตนเอง ผู้นำนั้นๆ นับว่าเป็นผู้มีความใจกว้าง ใจน่าเคารพนับถือ เมื่อสมาชิกหมู่คณะต่างๆ เกิดความนิยมนับถือในผู้นำ ความสมัครสมานสามัคคีก็มั่นคงในหมู่คณะนั้นๆ 2.พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันปฏิบัติภารกิจของหมู่คณะ การประชุมที่ดีมีคุณค่ายิ่งใหญ่นั้น จะต้องพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิก ไม่เดินออกจากห้องประชุมขณะกำลังมีเรื่องปรึกษาหารือกัน ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ถ้าสมาชิกของหมู่คณะเห็นแก่ส่วนรวม แข่งกันทำงานให้ส่วนรวม สังคมเราตลอดถึงประเทศชาติจะเจริญรวมเร็วเป็นปึกแผ่น 3.ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ การออกระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในหมู่คณะหรือบ้านเมืองนั้น ออกมาได้เพราะได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า เป็นการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ป้องกันไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันและกัน ทำให้ส่วนรวมมีศักดิ์ศรี น่ายกย่อง ทุกคนที่เป็นสมาชิกของสังคม จะต้องถือเป็นวินัยที่พึงปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน และวินัยนี่เองเป็นเหตุส่งเสริมให้การปกครองการบริหารเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ 4.เคารพนับถือสักการะผู้ใหญ่ ผู้เป็นประธาน เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่าน ความเป็นผู้ใหญ่กับความเป็นผู้น้อย…

การทอดกฐิน-เป็นกาลทาน นับว่าเป็นมงคลสำหรับชีวิต

กฐิน จัดเป็นกาลทาน เนื่องด้วยเวลาที่จะทอดกฐิน นั้นมีเวลาที่จำกัด ทรงอนุญาตไว้เพียง 1 เดือนเท่านั้น คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ถ้าถวายก่อนหรือหลังเวลาจากนี้ไป แม้ผู้มีจิตศรัทธาตั้งใจถวายให้เป็นกฐิน ก็ไม่จัดว่าเป็นกฐิน ดังนั้น กฐินจึงจัดเป็นกาลทาน คือการให้ทานตามกาล ซึ่งเป็นหนึ่งในสัปปุริสทาน คือการให้ทานของผู้ฉลาด 5 ประการ คือ 1.ให้ด้วยศรัทธา ผู้ให้ด้วยความเชื่ออย่างมีเหตุผล ผลของการให้นี้คือเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และเป็นผู้มีรูปร่างสัณฐานงดงาม น่าดู น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนัก 2.ให้ด้วยความเคารพ ผู้ให้ด้วยความเคารพ ผลของการให้นี้ คือเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีบุตร ภรรยา สามี ทาส คนใช้หรือบริวาร เป็นผู้เชื่อฟังคำสั่งสอน ว่านอนสอนง่าย ไม่ขัดใจในการงานที่ดีทุกอย่าง 3.ให้ทานตามกาล ผู้ให้ตามกาล ผลของการให้นี้…

ความรู้จักประเมินตน (การประเมินตนเอง 10 ประการ)

การรู้จักประเมินตน คือความสำรวมระวัง การพิจารณามองหาข้อบกพร่องของตนอยู่เป็นนิจ องค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้วางมาตรการตรวจสอบตนเองและประเมินตนเองไว้ 10 ประการ คือ ประการที่ 1 ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว อาการกิริยาใดอันสมควรแก่สมณะ เราต้องประพฤติปฏิบัติอาการกิริยานั้น ข้อนี้ทรงมุ่งสอนไปที่ภิกษุ แต่คฤหัสถ์หรือฆราวาสก็สามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติได้ โดยพิจารณาสถานะของตนว่าตนอยู่ในสถานะใด ก็ประพฤติกาย วาจา ใจให้เหมาะแก่สถานะนั้นๆ ประการที่ 2 ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า ความดำรงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่น เราควรทำตัวให้เป็นคนเลี้ยงง่าย ข้อนี้ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ โดยวางตัวให้เป็นคนเลี้ยงง่าย หรือที่ภาษาคนทั่วไปเขาเรียกว่า เป็นคนติดดิน เป็นคนไม่เย่อหยิ่งในฐานะยศศักดิ์ ประการที่ 3 ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า กิริยามารยาทที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอีก ไม่ได้มีเพียงแค่นี้ เพราะทุกคนสามารถพัฒนาตนได้เสมอตราบใดที่ยังไม่เป็นพระอรหันตขีณาสพก็ต้องพัฒนาตนกันเรื่อยไป ประการที่ 4 ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า ตัวเราเองติเตียนตัวเราเนื่องจากมีข้อบกพร่องทางศีลธรรมได้หรือไม่ เรายังประพฤติผิดหรือย่อหย่อนในกิริยามารยาทใดบ้าง หรือแม้ในการทำงานในหน้าที่ เรามีส่วนบกพร่องประการใดบ้าง ไม่ต้องรอให้ใครผู้ใดมาติเตียน ประการที่ 5 ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือเพื่อนผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ ตำหนิเราโดยศีลหรือโดยหน้าที่ที่รับผิดชอบได้หรือไม่ ประการที่…

วิธีการดับกลิ่นปากหลังจากกินสะตอ

สะตอเป็นอาหารที่นิยมรับประทานกันมากทางภาคใต้ แต่เดี๋ยวนี้คนภาคอื่นๆก็หันมานิยมรับประทานสะตอกันบ้างเหมือนกัน แต่หลังจากที่เรารับประทานเสร็จแล้วกลิ่นของเจ้าสะตอนี้มันก็จะติดปาก ถ้าหากจะทำให้กลิ่นนี้จากหายไปก็แค่เพียงรับประทานมะเขือเปราะตามทันที เท่านี้ก็หมดห่วง อยากไปไหนคุยกับใครก็ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นปาก

มารู้จัก คนดีศรีสุโขทัย..กรุงเก่าแห่งแรก

คนดีศรีหมู่บ้านของฉันคือยายทองชื่อจริง นางทอง สวนใต้ อายุ 69 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 70/1 ม.1 ต.บ้านสวน อ.เมืองจ.สุโขทัย ยายทองประกอบอาชีพหมอนวดแผนไทย  วิธีการนวดของยายทองคือนวดจับเส้นและใชช้ลูกประคบประคบ ลูกประคบที่ยายทองใช้ข้างในประกอบด้วยสมุนไพรไทยต่างๆที่รักษาโรคเฉพาะเช่นโรคเหน็บชา โรคไมเกรน โรคอัมพฤก อัมพาต และโรคปวดเมื่อยต่างๆ คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ถ้ามีอาการปวดเมื่อยหรือมีอาการเหน็บชาก็จะมาหายายทองให้นวดส่วนใหญ่ก็หายนอกจากการเป็นหมอนวดแล้วยายทองยังเป็นผู้รู้เรื่องสมุนไพรต่างๆ ยายทองบอกกับฉันและคนในหมู่บ้านอีกหลายคนว่า ว่านหางจระเข้ รักษาอาการผดผื่นคันได้เป็นอย่างดีและลูกใต้ใบ รักษาอาการปวดเมื่อยได้โดยการนำเอาลูกใต้ใบมาต้มน้ำกิน ยายทองบอกว่าใบมะรุมรักษาโรคน้ำตาลในเลือดสูง โรคไขมัน โรคความดันได้โดยการนำเอาใบมะรุมไปตากแห้ง วิธีใช้ถ้าเป็นยาผงให้กินครั้งละ1ชช.และที่บ้านของยายทองยังมียาเม็ดลูกกลอนที่ช่วยให้อ่อนเยาว์เสมอยายทองบอกว่าได้สูตรตำรามาจากพ่อและแม่ของยายทอง ยายทองยังบอกว่านี่คือสมุนไพรขนานเด็ดที่ที่มีสรพคุณพิเศษสุดในการทำให้คนเราทั้งชายและหญิงมีสภาพดัง่เด็กรุ่นหนุ่มสาวไม่น่าเชื่ออีกทั้งยังทำให้เลือดลมดีแก้อาการเป็นลม  แก้กษัยได้นำเอาไปปรุงกินกันเป็นประจำ ตัวยา  1.เกสรดอกบนนาค หนัก2บาท  2.สมอภิเภก หนัก3บาท 3. สมอไทยหนัก3บาท  4.เนื้อมะขามเปียกหนัก3บาท  5.ดอกดีปลีแห้งหนัก3บาท  6.ลูกเรว หนัก4บาท 6. เหง้าขิงแห้ง หนัก3บาท 7.ว่านหนัก3บาท 8.ผลราชดัดหนัก3บาทวิธีปรุงยาเอาตัวยาทั้งหมดข้างต้นมาตากแดดให้แห้งเอามาบดเป็นผงละเอียด แล้วผสมกับน้ำผึ้งเดือน5ปั้นเป็นลูกกลอน เก็บเอาไว้ได้กินนาน สรรพคุณทำให้ผิวพรรณดีใบหน้าดูอ่อนกว่าอายุจริงแก้อาการเป็นลมยายทองยังบอกว่าสมุนไพรไทยรักษาโรคต่างๆให้แก่คนในหมู่บ้านและฉันอีกมากเพราะแกปลูกไว้เพื่อให้ลูกหลานเรียนรู้ จะได้สืบทอดไม่อย่างนั้นความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรจะตายไปพร้อมกับคนรุ่นเก่า  แกพร้อมที่จะสอน ชี้แนะเพื่อเป็นวิทยาทานต่อไป โดย สุธาทิพย์

สัตว์เลี้ยงที่น่ารัก

เด็กหญิงเบญจรัตน์  สีแขม สัตว์เลี้ยงของฉันคือสุนัข  มันชื่อว่าแพนด้า  และทุกเย็นแพนด้าจะมาคอยฉันอยู่บนถนน  เมื่อฉันขี่รถตู้มาถึงบ้านมันจะวิ่งมาหาฉัน  ฉันและมันก็จะมีความสุขมากที่ได้พบกัน  และฉันรักแพนด้ามาก