กระทรวงพลังงาน เน้นใช้รถไฟฟ้าในอนาคต

ล่าสุดทางกระทรวงพลังงานไทยได้เร่งทำแผนการขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมจัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับเพื่อพลักดันให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) หรือ รถยนต์ไฮบริด เสียบปล๊ก (Plug-in hybrid electric vehicle : PHEV) ให้มากขึ้น พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยว่าสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เร่งจัดทำมาตราการส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน และ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อ 13 สิงหาคม 2558 โดยมีเป้าหมายให้ใช้รถยนต์ไฮบริดปลั๊กอิน และ รถพลังไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านคันภายในปี 2579 ทั้งนี้ภาครัฐยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำเสนอจัดนิทรรศการนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในไทย กระทรวงคมนาคม นำร่องเห็นชอบให้ ขสมก.เช่ารถโดยสารไฟฟ้าแบบนำเข้าไทยจำนวนกว่า 20 คันควบคู่กับการจัดหารถโดยสารไฟฟ้า 200 คัน กรมการขนส่งทางบก เร่งดำเนินการเสนอร่างประเทศ เรื่อง กำหนดกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมรับฟังความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ในแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในไทย โดยแผ่นดังกล่าวจะเป็นเป็น 4 ระยะได้แก่ ระยะ 1 ระหว่างปี…

องค์เทพเทวาประจำรถยนต์

เรามีความเชื่อกันว่ารถยนต์ทุกคันจะมีองค์เทวาประจำรถเราเรียกท่านว่าแม่ย่านาง องค์แม่ย่านางท่านจะคอยปกป้องคุ้มครองรถยนต์และเจ้าของรถผู้ขับขี่ทุกคน เมื่อเราออกรถมาใหม่เราจะมีการเจิมรถเพื่อเป็นการกราบไหว้บูชาท่านและอัญเชิญท่านให้มาสถิตประจำของเราและเราจะฝากชีวิตและรถของเราไว้ในความปกป้องคุ้มครองของท่าน ขอให้รถของเรามีแต่ความแคล้วคลาดปลอดภัยจากปัญหาอุปสรรคทั้งปวงและให้บังเกิดแต่ความสุขความเจริญ ร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป ผู้เป็นเจ้าของรถมักจะนำพวงมาลัยที่สวยงามมากราบไหว้ท่าน  มีท่านผู้ใหญ่หลายท่านหรือพระสงค์ท่านบอกว่าองค์แม่ย่านางจะชอบพวงมาลัยที่เรียงร้อยด้วยดอกมะลิเป็นพิเศษเพราะมีกลิ่นหอม เราจะนำมาแขวนไว้หน้ารถเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือท่าน ก่อนออกรถเพื่อเดินทางไปธุระเราจะยกมือไหว้และระลึกถึงท่านเสมอและขอพรจากท่านให้เดินทางโดยปลอดภัย ในขณะที่ทุกคนขับขี่รถไม่ว่าจะเป็นผู้ขับรถหรือผู้โดยสารทุกคนจะต้องพูดคุยด้วยกริยาวาจาที่สุภาพ พูดจาในสิ่งที่เป็นมงคลไม่พูดคำหยาบคายหรือพูดเรื่องที่ไม่เป็นมงคล องค์แม่ย่านางจะเป็นสิ่งเตือนใจไม่ให้เราตั้งอยู่ในความประมาทขณะขับรถและเราจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยสวัสดิภาพ