อสม น่ายกย่อง

อสม. ของหมู่บ้าน ชื่อนางสังเวียน การสมพิษ บ้านเลขที่ 365 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยเป็น อสม.ของหมู่บ้านและดูแลว่าใครเป็นโรคและจะพาไปหาหมอและคอยดูแลคนแก่เป็นอย่างไร และเขาจะตรวจโรคตอนเบื้องต้น ถ้าเป็นโรคยายสังเวียน การสมพิษ ก็จะให้ยาไปรับประทาน ตอนน้ำท่วมพวก อสม.ก็จะเอายาแก้น้ำกัดเท้ามาให้ชาวบ้านและคนในชุมชนและพวกอสม.จะเจาะเลือดเพื่อตรวจดูโรคถ้าเราไปตรวจเราก็จะแก้โรคได้ทันที ถ้าเราไม่ตรวจถ้าเราเป็นโรคเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรและจะแก้ไขโรคนั้นไม่ทันอาจเสียชีวิตได้ และอสม. จะบอกวิธีการป้องกันโรคต่าง ๆ ประจำปี การมี อสม. อยู่ในหมู่บ้านจะทำให้เราแก้ไขโรคนั้น ๆ ได้ทันทีไม่ใช้รอแต่ตรวจโรงพยาบาล เราควรตรวจสุขภาพทุก ๆ อสม. ให้มาตรวจ หรือเราจะตรวจที่โรงพยาบาลก็ได้ถ้าโรงพยาบาลอยู่ไกลก็ควรที่จะไปตรวจที่อสม.
capture-20160922-161400